Atletika

Atletika je všeobecná sportovní disciplína rozvíjející pohybové schopnosti a dovednosti se zaměření na atletické disciplíny, běh, skok, hod a to vše hravou a zábavnou formou. Atletika je jeden z nejvšestrannějších sportů, které mohou děti využít ve většině sportů. Děti se seznámí s běžeckou abecedou, atletickým oválem a atletickým náčiním. Učíme děti běhat, ukazujeme jim, jak by měl správně vypadat přirozený běžecký styl, stavíme jim do cesty překážky, které musí překonávat. Učíme děti házet a vzít do ruky míč, disk, pěnový oštěp nebo raketku. Učíme děti skákat do dálky, z místa, s rozběhem, stranou i do výšky. Naučí se správnému odrazu i dopadu. Našim cílem je vytvořit u dětí pozitivní vztah k pravidelnému sportování, podpořit jejich spontánní potřebu pohybu a vytvořit kamarádskou atmosféru v mimoškolním kolektivu.

Této sportovní aktivitě se děti mohou věnovat na rekreační úrovni 1 - 2x v kategorii minipřípravka 4 - 6 let a přípravka 7 – 10 let.

Děti, které chtějí začít s atletikou musí zvládnout odtrénovat s trenérkami 60 minut plného tréninku bez rodičů. Prosím rodiče, kteří vědí, že dítě není schopno samostatné spolupráce a bude plakat, aby vyčkali raději do dalšího pololetí. Plačící děti naruší hodinu i ostatním dětem. Moc tím sobě i nám usnadníte práci a hodina tak bude kvalitní.

Během podzimního (září, říjen, část listopadu) a jarního období (část března, duben, květen, červen) se tréninky konají především na atletickém hřišti Základní školy Tupolevova, Dobratická 525, 19900 Praha Letňany. V zimním období a v případě velmi nepříznivého období využíváme tělocvičny uvnitř ve Sportovní akademii P&M. Pro pohyb dětí venku prakticky neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení.

Doplňujícími akcemi jsou sportovní soustředění, tábory, příměstské tábory, soutěže a celá řada zábavných akcí, včetně závěrečných tréninků rodičů s dětmi.

Z důvodu bezpečnosti a kvality výuky jsou dětské lekce neveřejné. Výjimkou jsou otevřené tréninky, které se konají 2x do roka a na které jsou rodiče srdečně zváni. Dítě, které nebude mít odevzdanou přihlášku do Sportovní akademie P&M, nemá možnost absolvovat žádnou lekci. Děti se k nám mohou hlásit během celého kalendářního roku. Těšíme se na Vás.

Tréninky:

Pondělí: 16:00 - 17:00 (4 - 6 let), 17:00 - 18:00 (7 – 10 let)
Tréninkový čas 55 min.

Přihlašování:

Sportovní kurzy jsou rozděleny dle školních pololetí, první část 11. 9. 2023 – 31. 1. 2024, druhá část 1. 2. 2024 – 16. 6. 2024. Pokud máte zájem přihlásit své dítě do našich kurzů v prvním školním pololetí 2023/24, vyplňte prosím přihlášku níže. Přihláška se stává závaznou až po provedení platby a podepsání podmínek.

Platba

Během tréninkového období je první lekce na vyzkoušení zdarma, pokud není lekce plně obsazena. Před druhou lekcí je již nutno provést platbu kurzovného, jinak nebude dítě přijato. Zahájení kurzů je v září a únoru. Pokud budete zahajovat v průběhu sezóny, kurzovné Vám bude adekvátně vypočteno ode dne zahájení. Již před první lekcí je nutné mít vyplněnou online přihlášku.

Platby za kurzy můžete poukazovat na bankovní účet 123-3721350207/0100. Jako variabilní symbol uveďte prosím 202324, do poznámky pro příjemce je nutné uvést příjmení, jméno, název kurzu, den, čas. (např. Petr Novak, Atletika ČT 15:30).

Co s sebou:

Legíny, tričko, pití, vhodné tenisky a fajn náladu. Oblečení prosím uzpůsobte aktuálnímu počasí pro trénování venku během podzimního a jarního období a tréninkům v tělocvičně. Pitný režim - neperlivá voda nebo voda s citronem, nevhodné jsou sycené nápoje typu Coca-Cola, Sprite, Fanta apod.

Prázdniny:

Přihlášení dětí do Sportovní akademie P&M 2024/25

Přihlaste své dítě do naší akademie a přidejte se do naší sportovní rodiny! Během celého roku na děti čeká spousta sportovních akcí jako jsou kempy, soutěže nebo Mikulášská besídka. Těšíme se na Vás.