Fitness Reprezentace

Fitness je sportovní disciplínou zahrnující několik pohybových aktivit - akrobacii, gymnastiku, aerobik, tanec. Děti se naučí gymnastické prvky – kotouly, stojky, hvězdy, přemety, salta a prvky z aerobiku. Stavba tréninkové jednotky je zaměřena především na rozvoj flexibility, vytrvalosti, rychlosti, silových prvků, skoků, gymnastické i akrobatické průpravy. Výběr cviků i tempo je přizpůsobeno věku dětí.

Sportovní akademie P&M a naše sportovní federace IBFF Fit Kids Czech Republic se této sportovní disciplíně věnuje na profesionální úrovni již od roku 2011. Pravidelně se naše závodnice účastní nejen domácích soutěží, ale soutěží konaných v zahraničí, Mistrovství Evropy i Mistrovství Světa. V roce 2019 jsme byli mezinárodní organizací IBFF nominováni na profesionální sportovní federaci IBFF FIT KIDS Czech Republic - International Bodybuilding and Fitness Federation Fit Kids.

Cíle a výhody IBFF FIT KIDS Czech Republic:

  • Systém a pravidla soutěží Fitness je určen všem výkonnostním skupinám, začátečníkům a pokročilým. Kategorie: FItness Freestyle, Basic Acrobatic, Fitness Acrobatic.
  • Soutěžní kategorie se rozděluje na individuální choreografie, dvojice, trojice, skupiny 4 - 10 členů, formace 11-15 členů a skupiny nad 16 členů.
  • Expanze do nových českých sportovních oddílů, jejich podpora při pořádání soutěží, vyškolení trenérů a rozhodčích.
  • Pořádání několika soutěží ročně v ČR s účastí zahraničních oddílů IBFF.
  • Naše účast na několika zahraničních soutěží IBFF, včetně Mistrovsví Evropy a Světa.
  • Pravidla obtížnosti Fitness jsou nastavena na několik úrovní: Fit Kids - 80% akrobatické - gymnastické výkonnosti - 20% tanečních nebo přechodových (nevýkonnostních) prvků, Fitness Acrobatic - 60% akrobatické - gymnastické výkonnosti, 40% tanečních nebo přechodových (nevýkonnostních) prvků, Fitness Dance - gymnastická a taneční choreografie, která nesmí obsahovat saltový prvek. Tento typ rozdělení výkonnosti je nejen bezpečnější, příjemnější dětem, ale i atraktivnější pro celkový umělecký dojem.

V České republice jsou soutěže Fitness projektem Sportovní akademie P&M. Zaměřujeme se na podporu zdravého životního stylu a aktivního pohybu jako nedílné součásti každodenní péče o zdraví. V době, kdy je každý druhý Čech ohrožen nadváhou či obezitou, se snažíme motivovat nejen děti, ale i dospělé a prostřednictvím propagace pravidelné přiměřené fyzické aktivity nastartovat proces ozdravení tloustnoucí české populace.

Doplňujícími akcemi jsou sportovní soustředění, tábory, příměstské tábory a celá řada zábavných akcí. Organizujeme české soutěže a účastníme se nejen českých, ale i mezinárodních, včetně mistroství světa a mistroství Evropy.

Z důvodu bezpečnosti a kvality výuky jsou dětské lekce neveřejné, nepřístupné rodičům. Výjimkou jsou otevřené tréninky, které se konají 2x do roka a na které jsou rodiče srdečně zváni.

Lekce jsou připraveny pro děti již od čtyř let v rekreačních skupinách, ve kterých si vybíráme děti s potenciálem pro závodní výkonnost. Několikrát do roka probíhá nábor dětí do soutěžní přípravky, ze které mohou děti přecházet do reprezentační skupiny. Reprezentace trénuje formou privátních lekcí v počtu 4 - 8 dětí na jednoho trenéra. Přípravka trénuje standardně ve vyšším počtu dětí. Těšíme se na Vás.

Tréninky IBFF reprezentace:

Pondělí: 14:00 - 15:30, 15:30 - 17:00
Úterý:     15:30 - 17:00, 17:00 - 18:30
Středa:   14:00 - 15:30, 15:30 - 17:00, 17:00 - 18:30
Čtvrtek:  15:30 - 17:00, 17:00 - 18:30
Pátek:     15:00 - 16:30, 16:30 - 18:00
Tréninkový čas 85 min.

Tréninky IBFF přípravka:

Úterý:     14:00 - 15:30
Čtvrtek:  14:00 - 15:30

Platba Fitness reprezentačních lekcí:

Reprezentace Fitness IBFF a přípravka Fitness IBFF se hradí paušálně v hotovosti na recepci u Mgr. Petry Dočekalové nebo na bankovní účet 123-3721350207/0100. Jako variabilní symbol uveďte prosím 202201, do poznámky pro příjemce příjmení, jméno, název kurzu (např. Petr Novak, Reprezentace nebo přípravka nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce. Děti připravující se v přípravce dochází 2x týdně. Závodníci mají stanoven minimální počet lekcí 3x týdně pro účast na českých soutěžích a při účasti na mezinárodních soutěžích, především ME a MS mají tréninkový cyklus stanoven na 4-5 lekcí týdně. Závodník nebo svěřenec v přípravných lekcích má možnost po dohodě s Mgr. Petrou Dočekalovou kompenzovat případnou absenci náhradními tréninky dle podmínek čerpání náhrad.

2 x týdně (85 min.)...........................5400,-Kč/pololetí - přípravka
3 x týdně (85 min.)...........................2700,-Kč/měsíc
4 x týdně (85 min.)...........................3600,-Kč/měsíc
5 x týdně (85 min.)...........................4500,-Kč/měsíc

Co s sebou:

Legíny, tričko, pití, zátěže na kotníky (0,75 kg - 1 kg), švihadlo a fajn náladu. Pití - neperlivá voda nebo voda s citronem, nevhodné jsou sycené nápoje typu Coca-Cola, Sprite, Fanta apod.

Tréninková soustředění:

Účast na tréninkovém soustředění během letních prázdnin 23. - 30.7.2022 (pobytový turnus) a 22. - 26.8.2022 (příměstský turnus) je povinná. Před konkrétními soutěžemi jsou během roku plánovány víkendové pobytové soustředění v blízkosti Prahy.

Prázdniny:

Prázdniny řešíme individuálně dle soutěžního kalendáře. Během letních prázdnin jsou organizovány ranní tréninky dle možností trenérek.