Fitness Reprezentace

Fitness je sportovní disciplínou zahrnující několik pohybových aktivit - akrobacii, gymnastiku, aerobik, tanec. Děti se naučí gymnastické prvky – kotouly, stojky, hvězdy, přemety, salta a prvky z aerobiku. Stavba tréninkové jednotky je zaměřena především na rozvoj flexibility, vytrvalosti, rychlosti, silových prvků, skoků, gymnastické i akrobatické průpravy. Výběr cviků i tempo je přizpůsobeno věku dětí.

Sportovní akademie P&M a sportovní federace IBFF Fit Kids Czech Republic se této sportovní disciplíně věnuje na profesionální úrovni již od roku 2011. Pravidelně se naše závodnice účastní nejen domácích soutěží, ale soutěží konaných v zahraničí, Mistrovství Evropy i Mistrovství Světa. V roce 2019 jsme byli mezinárodní organizací IBFF nominováni na profesionální sportovní federaci IBFF FIT KIDS Czech Republic - International Bodybuilding and Fitness Federation Fit Kids.

Cíle a výhody IBFF FIT KIDS Czech Republic:

  • Systém a pravidla soutěží Fitness je určen všem výkonnostním skupinám, začátečníkům a pokročilým. Kategorie: FItness Dance, Acrobatic Dance, Fit Kids, Freestyle Dance.
  • Soutěžní kategorie se rozděluje na individuální choreografie, dvojice, trojice, skupiny 4 - 10 členů, formace 11-15 členů a skupiny nad 16 členů.
  • Expanze do nových českých sportovních oddílů, jejich podpora při pořádání soutěží, vyškolení trenérů a rozhodčích.
  • Pořádání několika soutěží ročně v ČR s účastí zahraničních oddílů, pořádání mistrovství Evropy a světa.
  • Naše účast na několika zahraničních soutěží IBFF & International Dance Open, včetně Mistrovsví Evropy a Světa.
  • Pravidla obtížnosti Fitness jsou nastavena na několik úrovní: Fit Kids - 80% akrobatické - gymnastické výkonnosti - 20% tanečních nebo přechodových (nevýkonnostních) prvků, Fitness Acrobatic - 60% akrobatické - gymnastické výkonnosti, 40% tanečních nebo přechodových (nevýkonnostních) prvků, Fitness Dance - 60% akrobatické - gymnastické výkonnosti, 40% tanečních nebo přechodových (nevýkonnostních) prvků, gymnastická a taneční choreografie, která nesmí obsahovat saltový prvek. Tento typ rozdělení výkonnosti je nejen bezpečnější, příjemnější dětem, ale i atraktivnější pro celkový umělecký dojem, Freestyle Dance - 40% akrobatické - gymnastické výkonnosti, 60% tanečních nebo přechodových (nevýkonnostních) prvků.

V České republice jsou soutěže Fitness projektem Sportovní akademie P&M. Zaměřujeme se na podporu zdravého životního stylu a aktivního pohybu jako nedílné součásti každodenní péče o zdraví. V době, kdy je každý druhý Čech ohrožen nadváhou či obezitou, se snažíme motivovat nejen děti, ale i dospělé a prostřednictvím propagace pravidelné přiměřené fyzické aktivity nastartovat proces ozdravení tloustnoucí české populace. Doplňujícími akcemi jsou sportovní soustředění, tábory, příměstské tábory a celá řada zábavných akcí. Organizujeme české soutěže a účastníme se nejen českých, ale i mezinárodních, včetně mistroství světa a mistroství Evropy.

Z důvodu bezpečnosti a kvality výuky jsou dětské lekce neveřejné, nepřístupné rodičům. Výjimkou jsou otevřené tréninky, které se konají 2x do roka a na které jsou rodiče srdečně zváni.

Lekce jsou připraveny pro děti již od čtyř let v rekreačních skupinách, ve kterých si vybíráme děti s potenciálem pro závodní výkonnost. Několikrát do roka probíhá nábor dětí do soutěžní přípravky, ze které mohou děti přecházet do reprezentační skupiny. Reprezentace trénuje formou privátních lekcí v počtu 4 - 10 dětí na jednoho trenéra. Přípravka je vedena také v menším počtu dětí individuální formou. Těšíme se na Vás.

Tréninky IBFF reprezentace:

Pondělí: 15:00 – 16:30, 16:30 – 18:00
Úterý:     15:30 - 17:00, 17:00 - 18:30
Středa:   15:00 – 16:30, 16:30 – 18:00
Čtvrtek:  15:30 - 17:00, 17:00 - 18:30
Tréninkový čas 85 min.

Tréninky IBFF přípravka:

Úterý:     15:30 - 17:00
Čtvrtek:  15:30 - 17:00
Tréninkový čas 85 min.

Platba Fitness reprezentačních lekcí:

Reprezentace Fitness IBFF a přípravka Fitness IBFF se hradí paušálně v hotovosti na recepci u Mgr. Petry Dočekalové nebo na bankovní účet 123-3721350207/0100. Jako variabilní symbol uveďte prosím 202301, do poznámky pro příjemce příjmení, jméno, název kurzu (např. Petr Novak, Reprezentace nebo přípravka nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce. Děti připravující se v přípravce dochází 2x týdně. Závodníci mají stanoven minimální počet lekcí 3x týdně pro účast na českých soutěžích a při účasti na mezinárodních soutěžích, především ME a MS mají tréninkový cyklus stanoven na 4-5 lekcí týdně. Absence je možné u reprezentace nahrazovat po předchozí domluvě v plném rozsahu. Absence u přípravky je možné nahrazovat po předchozí domluvě v lekcích fitness rekreačních. Nevyčerpané lekce propadají a finančně se zpětně nevyúčtovávají.

Co s sebou:

Legíny, tričko, pití, zátěže na kotníky (0,75 kg - 1 kg), švihadlo a fajn náladu. Pití - neperlivá voda nebo voda s citronem, nevhodné jsou sycené nápoje typu Coca-Cola, Sprite, Fanta apod.

Tréninková soustředění:

Účast na tréninkovém soustředění během letních prázdnin 20. - 27. 7. 2024 (pobytový turnus) a 26. - 30. 8. 2024 (příměstský turnus) je povinná. Před konkrétními soutěžemi jsou během roku plánovány víkendové pobytové a příměstská soustředění.

Prázdniny:

Prázdniny řešíme individuálně dle soutěžního kalendáře. Během letních prázdnin jsou organizovány ranní tréninky dle možností trenérek.