Sebeobrana

Děti se u nás seznamují se základními principy fyzické i psychické sebeobrany pomocí moderních výukových programů. Výuka jim poskytuje sportovní vyžití, vytváří a upevňuje kamarádské vztahy, učí disciplíně a sebeovládání. Zároveň slouží jako prevence násilí a šikany mezi dětmi a mladistvými.

Učí se řešit různé situace obtěžování a napadení jak od vrstevníků, tak od dospělých osob. Učí se, jak si udržet bezpečnou vzdálenost, jak se chovat a čeho se vyvarovat, aby už nebylo pozdě a v případě nutnosti si i přivolat pomoc. Tréninkový program představuje skutečná řešení různých situací a pomáhá dětem k rozvoji síly, sebevědomí a úcty k životu a zároveň ke schopnosti sebe sama ochránit.

Naučí se základní údery a kopy a jak je používat k sebeobraně pro případy, že není možné utéct, nebo si udržet agresora od těla.

Lekce pro děti jsou plné zábavy a her, při kterých si procvičí sebeobranné techniky, koordinaci, rovnováhu, sílu, rychlost, obratnost i sebevědomí a asertivitu.

Této sportovní aktivitě se děti mohou věnovat 1x týdně v kategorii 5 - 7 let a 8 - 10 let.

Děti, které chtějí začít se sebeobranou musí zvládnout odtrénovat s trenérem 60 minut plného tréninku bez rodičů. Prosím rodiče, kteří vědí, že dítě není schopno samostatné spolupráce a bude plakat, aby vyčkali raději do dalšího pololetí. Plačící děti naruší hodinu i ostatním dětem. Moc tím sobě i nám usnadníte práci a hodina tak bude kvalitní.

Doplňujícími akcemi jsou sportovní soustředění, tábory, příměstské tábory, soutěže a celá řada zábavných akcí, včetně závěrečných tréninků rodičů s dětmi.

Z důvodu bezpečnosti a kvality výuky jsou dětské lekce neveřejné. Výjimkou jsou otevřené tréninky, které se konají 2x do roka a na které jsou rodiče srdečně zváni. Dítě, které nebude mít odevzdanou přihlášku do Sportovní akademie P&M, nemá možnost absolvovat žádnou lekci. Děti se k nám mohou hlásit během celého kalendářního roku. Těšíme se na Vás.

Tréninky:

Pondělí: 17:00 - 18:00 (5 - 7 let, 8 - 10 let)
Středa:   17:00 - 18:00 (5 - 7 let, 8 - 10 let)
Tréninkový čas 55 min.

10 tipů pro rodiče na každodenní cestu do školy

  • Nejkratší cesta nemusí být vždy ta nejbezpečnější. Děti by měly využívat cesty s množstvím kolemjdoucích, které můžou v případě nouze oslovit. Projděte společně s Vaším dítětem tu cestu, na které může dítě v případě nouze vždy někoho oslovit a ukažte mu místa, například obchody, kde může najít útočiště. Vašemu dítěti musí být jasné, že nesmí z této cesty nikdy sejít a musí jít rychle bez zastavování domů.

  • Dohodněte se s ostatními rodiči na tom, aby upozornili svoje děti, že absolvovat cestu do školy a ze školy mohou pouze v předem vytvořené skupině se svými kamarády.

  • Nacvičujte s Vaším dítětem a s přizvaným cizím dospělým pomocí různých inscenačních her, které jsou zaměřené na situace z reálného života jak se má dítě zachovat při komunikaci s neznámým, který se snaží s ním navázat kontakt, případně ho láká do auta. Pokud je dítě oslovené cizí osobou, která se ho ptá na směr cesty, musí jít dál bez zastavení s odpovědí : „já jsem jen dítě, zeptejte se nějakého dospělého!“.

  • Děti milují tajemství a právě tuto skutečnost využívají pachatelé. Vysvětlete Vašemu dítěti, že neexistuje žádné tajemství, které by nesměli vědět máma s tátou, bez ohledu na to, co jim řekne nějaký dospělý.

  • Nikdy nedávejte jméno a adresu Vašeho dítěte na vnější stranu školní tašky, ale umístěte štítek se jménem raději dovnitř.

  • Dohodněte si s Vaším dítětem heslo, pro případ, že ho nemůžete vyzvednout na domluveném místě a o pomoc požádáte Vašeho kolegu, a nebo souseda. Dítě nasedne do auta, nebo půjde společně jen s tou osobou, která mu poví domluvené heslo.

  • S dítětem je potřeba nacvičovat hlasitý křik, aby v případě nouze nezůstalo zaskočené a dokázalo přiměřeně reagovat.

  • Nacvičte s Vaším dítětem a několika známými, jak má dítě cíleně žádat o pomoc kolemjdoucí. Vaše dítě se musí naučit přímo oslovit cizí osoby, např.: “ Vy tam v té červené bundě, prosím, pomozte mi. Ten muž mě sleduje, mám strach.“

  • Vysvětlete Vašim dětem, co si můžou dospělí vůči nim dovolit. Opatrné musí být i vůči lidem z blízkého okolí např. sousedům, kterým důvěřují. Stanovte jasná pravidla, pro které neexistují výjimky a procvičujte každé pravidlo pomocí hry.

  • Rodiče musí vytvořit pravidla pro svoje děti, které je třeba s nimi nacvičovat formou her. Poproste za účelem hry např. známého nebo kolegu z práce, kterého Vaše dítě nezná, aby Vám pomohl při nacvičovaní různých situací z reálného života. Zlaté pravidlo při inscenačních hrách: děti musí vždy vědět, že se jedná o hru a nesmí při tom nikdy dostat strach.

Přihlašování:

Sportovní kurzy jsou rozděleny dle školních pololetí, první část 11.9.2023 – 31.1.2024, druhá část 1.2.2024 – 16.6.2024. Pokud máte zájem přihlásit své dítě do našich kurzů v prvním školním pololetí 2023/24, vyplňte prosím přihlášku níže. Přihláška se stává závaznou až po provedení platby a podepsání podmínek.

Platba:

Během tréninkového období je první lekce na vyzkoušení zdarma, pokud není lekce plně obsazena. Před druhou lekcí je již nutno provést platbu kurzovného, jinak nebude dítě přijato. Zahájení kurzů je v září a únoru. Pokud budete zahajovat v průběhu sezóny, kurzovné Vám bude adekvátně vypočteno ode dne zahájení. Již před první lekcí je nutné mít vyplněnou online přihlášku.

Platby za kurzy můžete poukazovat na bankovní účet 123-3721350207/0100. Jako variabilní symbol uveďte prosím 202325, do poznámky pro příjemce je nutné uvést příjmení, jméno, název kurzu, den, čas. (např. Petr Novak, Atletika ČT 15:30).

1 x týdně (55 min)...........................2700,-Kč/pololetí
2 x týdně (55 min)...........................5400,-Kč/pololetí

Co s sebou:

Kraťasy - tepláky, tričko, pití, vhodné tenisky a fajn náladu. Pitný režim - neperlivá voda nebo voda s citronem, nevhodné jsou sycené nápoje typu Coca-Cola, Sprite, Fanta apod.

Prázdniny:

25.12., 27.12., 1.1., 12.2., 14.2., 1.4., 1.5., 8.5.

Přihlášení dětí do Sportovní akademie P&M 2. pololetí 2023/24

Přihlaste své dítě do naší akademie a přidejte se do naší sportovní rodiny! Během celého roku na děti čeká spousta sportovních akcí jako jsou kempy, soutěže nebo Mikulášská besídka. Těšíme se na Vás.